OM OSS

VILKA VI ÄR


Vi har mångårig erfarenhet inom teknikkonsultation, främst i uppdrag mot tillverkande-, stål-, och verkstadsindustri men även produktutvecklande företag. Vi arbetar med små dagsuppdrag till större flermånadersprojekt, allt ifrån de tidiga idé- uppstartsfaserna, projektering, genomförande eller avslut.


Många uppdrag har handlat om ny- eller omkonstruktion av maskiner/maskinlinjer, hanteringsutrustningar och lyftredskap men även utveckling av nya och befintliga produkter.


Med vår erfarenhet och breda teknikkompetens i bagaget har vi en helhetssyn och skapar oss effektivt en förståelse för varje uppdrag med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Med detta minimerar vi uppstartstiden och ökar träffsäkerheten i våra leveranser.


När behov av support uppstår - är vi inte längre än ett telefonsamtal/mail bort!

MANGEMENT TEAM

PAUL LODELL

Konsult Industriutveckling


VD & PARTNER

Idéspruta, erfaren ledare och maskiningenjör

MARTIN STENMARK

Konsult Industriutveckling


TEKNIKCHEF & PARTNER 

Organiserad erfaren projektledare och maskiningenjör

DU?

Konsult


SÄLJCHEF & PARTN...

Energiknippe och säljare med ett jävlar-anamma!

NYFIKEN PÅ ETT FRIARE ARBETSLIV

ATT BLI FRI - BESTÄM SJÄLV

De livslånga anställningarnas tid är förbi, istället växer en ny arbetsmarknad – den så kallade Gig-ekonomin – fram, där fler och fler väljer att bli fria medarbetare så som frilansande, egenföretagare, projektanställda eller konsulter. Hos oss ingår du i ett team av professionella giggare.

Vi är intresserade av att få kontakt med motiverade, driftiga och kompetenta människor. Antingen arbetar du hos DoGig som egenföretagare, egenanställd, uppdrags-/visstidsanställd eller tillsvidareanställd.

HELTID - DELTID - SIDAN AV

Det finns många olika sätt att jobba som Giggare/Konsult. Oavsett om du vill jobba några veckor vid sidan av ditt ordinarie jobb eller heltid hos oss, ser vi långsiktigt på engagemanget med vår personal.


Det som motiverar vår personal att jobba med oss förutom välavlönat arbete är friheten i kombination med en stor portion ansvar och delaktighet. Vi ser till att du erhåller den trygghet du önskar så som tjänstepension och arbetsmarknadsförsäkringar mm. Vi erbjuder dig att nyttja moderna kontorslokaler centralt lokaliserat samt ett nära samarbeta med kollegor och chefer via vårt välfungerande team.

Vi kastar inte bara ut dig på okänt vatten,

vi tar hand om dig.