OM OSS

VILKA VI ÄR


Vi har mångårig erfarenhet inom teknikkonsultation, främst i uppdrag mot tillverkande-, stål-, och verkstadsindustri men även produktutvecklande företag. Vi arbetar med små dagsuppdrag till större flermånadersprojekt, allt ifrån de tidiga idé- uppstartsfaserna, projektering, genomförande eller avslut.


Många uppdrag har handlat om ny- eller omkonstruktion av maskiner/maskinlinjer, hanteringsutrustningar och lyftredskap men även utveckling av nya och befintliga produkter.


Med vår erfarenhet och breda teknikkompetens i bagaget har vi en helhetssyn och skapar oss effektivt en förståelse för varje uppdrag med avseende på tid, kostnad och kvalitet. Med detta minimerar vi uppstartstiden och ökar träffsäkerheten i våra leveranser.


När behov av support uppstår - är vi inte längre än ett telefonsamtal/mail bort!

MANGEMENT TEAM

PAUL LODELL

Konsult Industriutveckling


VD & PARTNER

Idéspruta, erfaren ledare och maskiningenjör

MARTIN STENMARK

Konsult Industriutveckling


TEKNIKCHEF & PARTNER 

Organiserad erfaren projektledare och maskiningenjör

DU?

Konsult


SÄLJCHEF & PARTN...

Energiknippe och säljare med ett jävlar-anamma!

Vi kastar inte bara ut dig på okänt vatten,

vi tar hand om dig.